Kiruna Wagon

Martin Malmlöv, verkstadschef på Kiruna Wagon.

Kiruna Wagon utvecklar luckor till Egypten

Kiruna Kiruna Wagon utvecklar just nu prototyper till luckor för spannmålsvagnar i Egypten.

Det handlar om bottentömmande luckor som ett egyptiskt företag vill ha till sina vagnar som transporterar spannmål. Prototyperna ska vara i drift på en vagn i Egypten redan före sommaren. Om utvärderingen blir framgångsrik innebär det ett avtal om leverans av ett större antal luckor.

– Från vårt arbete med malmvagnar har vi stor erfarenhet av slittålig bottentömning och vår avdelning för Custom Wagons kan smarta lättviktslösningar, säger verkstadschef Martin Malmelöv.

Vagnsluckorna är en tekniskt avancerad lösning som gör det möjligt att tömma genom vagnens botten och styra det mot höger eller vänster sida om vagnen. En del av lasten kan tömmas åt höger medan den andra delen töms åt vänster.

Delaktig i det slutliga vagnsprojektet är, förutom egyptiska Tahawy Rail, också det amerikanska företaget Amsted Rail som har levererat boggierna till de cirka 1.200 bottentömmande vagnar som Kiruna Wagon har byggt för LKAB. Det framgångsrika samarbetet mellan de tre bolagen har på senare år uppmärksammats ute i världen.

– LKAB:s malmlogistik är förmodligen världens mest effektiva och vi är stolta över att vara en del av den. Att vi nu får uppdrag från exempelvis Egypten vittnar om att den kompetens vi byggt upp inom konstruktion och slitage är något särskilt, säger Martin Malmelöv.

Annons