Jan Moström

Jan Moström vd och koncernchef för LKAB. Foto: Lennart Håkansson

LKAB ökade omsättning och resultat

Luleå Det statliga gruvbolaget LKAB ökade sin omsättning och förbättrade resultatet under första kvartalet. Men framtiden ser oviss ut i en osäker värld.

Det framgår av bolagets kvartalsrapport som presenterades under torsdagen.

Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 8.044 miljoner kronor och rörelseresultatet ökade med 27 procent till 3.191 miljoner kronor. 

Förbättringen beror främst på stabil produktion och ökade leveranser. Lägre priser för högförädlade järnmalmsprodukter påverkade negativt, framförallt beroende på lägre pelletspremier.

Periodens resultat blev 1.879 (2.381) miljoner kronor. Att resultatet utvecklades sämre än rörelseresultatet beror främst på sämre finansiellt netto på grund av börsnedgången under perioden.

Den direkta påverkan på LKAB:s verksamhet från utbrottet av coronaviruset har hittills varit begränsad. Hur LKAB kommer att påverkas framöver är ovisst.

- Vi arbetar aktivt för att i första hand förhindra och minska smittspridningen av coronaviruset i våra lokalsamhällen. Vi kan inte påverka virusets globala påverkan men vi kan ta ansvar för att säkerställa den fortsatta produktionen och verksamheten i Malmfälten. Vi fortsätter också vårt arbete med att effektivisera produktionen och håller beredskap för att delvis styra om leveransvolymer till nya kunder och marknader, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB i ett pressmeddelande.

Vid torsdagen årsstämma beslutades om en utdelning på 6.104 miljoner kronor till ägaren staten. Det motsvarar 8.720 kronor per aktie.

Hela styrelsen omvaldes och består av Göran Persson (ordförande), Gunnar Axheim, Eva Hamilton, Lotta Mellström, Bjarne Moltke Hansen, Ola Salmén, Gunilla Saltin och Per-Olof Wedin.