Turismtapp

Norrbotten är en av de hårdast drabbade regionerna när det gäller förlust av turismintäkter på grund av coronapandemin.

Norrbottens besöksnäring förlorar 1,5 miljarder

Luleå Från mitten av mars fram till och med midsommar riskerar Norrbottens besöksnäring att förlora 1,5 miljarder kronor på uteblivna intäkter från utländska turister.

Det visar en analys som Stockholms Handelskammare gjort.

I relation till befolkningsstorlek drabbas Jämtland, Värmland, Norrbotten, Stockholm och Gotland värst. I Norrbotten är det befarade tappet 1,5 miljarder kronor eller 59 miljoner kronor per 10.000 invånare. 

För Stockholm handlar det i absoluta tal om 13,1 miljarder, Västra Götaland 6,6 miljarder, Skåne 3,7 miljarder, Värmland 1,7 miljarder och på femte plats Norrbotten med 1,5 miljarder kronor. För hela landet är det beräknade tappet 36 miljarder kronor, när utländska turister inte kommer hit på grund av coronapandemin.

- Det är ett dråpslag mot i princip alla län när en av Sveriges största exportnäringar nu befinner sig på en total ökenvandring som är omöjlig att förutse längden på. För varje dag som går blir situationen allt svårare, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

I samband med coronautbrottet har det globala resandet i praktiken upphört. Det innebär att all konsumtion från utländska gäster, det som kalas turismexport, faller bort.

Annons