Tomas Lejon

Tomas Lejon är tf vd för Piteå Näringsfastigheter. Foto: Ann-Sofie Boman

PNF förlänger kredittid och tidigarelägger projekt

Piteå Kommunala Piteå Näringsfastigheter förlänger kredittid för hyror och tidigarelägger projekt för att stötta det lokala näringslivet.

Kredittiden för hyror förlängs med 90 dagar, för att ge företagen som är hyresgäster bättre möjligheter att klara andra mer akuta kostnader.

PNF gör byggrelaterade inköp lokalt och ökar takten i investerings- och utvecklingsprojekt, för att hålla den lokala marknaden igång. Det gäller ny presshall hos Rise i Öjebyn, ombyggnad av Dina Försäkringar och Stepin, solcellspark på Furunäset, ett par parkeringsytor och två större anpassningar av lokalerna åt befintliga hyresgäster.

- Vi jobbar på och hoppas hitta fler projekt att tidigarelägga. Det bidrar till ökad efterfrågan lokalt vilket är bra för Piteå, säger Tomas Lejon som är tillförordnad vd för Piteå Näringsfastigheter.

- PNF är en del av Piteå och för oss är det viktigt att vi har livskraftiga företag. Vi försöker ha blicken bortanför krisen och hålla en levande dialog med företagen. Vi hoppas att de kan se oss som en partner och att vi går tillsammans genom detta, att vi hjälps åt, säger Tomas Lejon.

Tomas Lejon är inhyrd vd under tiden en ny ordinarie vd för PNF rekryteras.

Annons