Kiruna Efter Gruvan

Så här ska Kiruna se ut när gruvdriften har upphört. Målbilden visar hur det kan se ut om 150 år. Bild: Ecogain

Så ska Kiruna se ut efter gruvan

Kiruna Nu finns en vision om hur Kiruna ska se ut när LKAB:s gruvdrift har upphört.

Det är konsultföretaget Ecogain som på uppdrag av LKAB har tagit fram en vision för hur gruvområdet i Kiruna ska återställas och utvecklas efter att gruvverksamheten upphört.

I visionen vill man skapa ett ekologiskt landskap med naturmiljöer som liknar omkringliggande landskap där renskötsel, biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster gynnas.

- Att ta fram en vision för markåterställning kring Kirunagruvan är ett drömuppdrag som vi arbetat med sedan våren 2019. Det har brutits järnmalm i berget i över 100 år, och nu har vi tagit ut riktningen för hur området ska återställas på bästa sätt den dag gruvan väl stänger, säger Sara Carlsén, projektledare, Ecogain. 

Ecogain är strategisk partner till LKAB och hjälper gruvföretaget i utvecklingsarbetet med naturkapital såsom biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Visionen som nu tagits fram är ett frivilligt åtagande från LKAB och utgår från företagets riktlinjer för hållbar markanvändning. När gruvan stängs kommer en teknisk efterbehandling att genomföras, för att göra området säkert för miljö, människor och djur. Därefter tar den ekologiska landskapsutformningen vid.

- Med den här visionen kan vi skapa stora natur- och samhällsvinster när ekosystem kan återställas och utvecklas. Det i sin tur gör att exempelvis biologisk mångfald gynnas, vattenrening förbättras och att marken kan nyttjas för bete och rastplatser för renskötseln, säger Emma Nyberg, utvecklingsingenjör på LKAB.

Annons