Gallerian Piteå

Besöksnäring och handel står normalt för 27 procent av sysselsättningen i Piteå. Foto: Lennart Håkansson

Så viktig är besöksnäring och handel för svenska städer

Piteå I Piteå är nära var tredje yrkesarbetande verksam inom besöksnäring och sällanköpshandel. Snittet för svenska städer är att runt 20 procent av arbetstillfällena finns inom de branscherna, som nu är hårt drabbade av coronakrisen.

Det visar en rapport från analys- och teknikkonsultbolaget WSP.

I Piteå är 27 procent av de sysselsatta verksamma inom handel, hotell och restaurang. Snittet för svenska stadskärnor är 17 procent.

I Haparanda, som redovisas i statistiken för kommuner har 14 procent sysselsatta inom besöksnäring och handel i förhållande till totala antalet sysselsatta. Snittet för svenska kommuner är 6,1 procent.

– Från politiken krävs effektiva åtgärder som ökar efterfrågan och minskar kostnaderna för besöksnäringarna. Företagen behöver å ena sidan försöka överleva, men samtidigt kan en kris också skapa möjligheter. För den som har möjlighet kan detta vara ett tillfälle att flytta från sämre lägen till bättre lägen i och med att det uppstår vakanser, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP.

Han varnar för att det finns en risk att städers attraktivitet kan komma att påverkas negativt under en längre tid.

- För stadskärnorna i sin helhet är det av vikt att ligga i startgroparna och snabbt kunna aktivera olika initiativ som gör att kunderna och besökarna kommer tillbaka till stadskärnan när mötesrestriktionerna lättar, säger Fredrik Bergström.

Annons