Kajsa Fasth

Kajsa Fasth, vd för Nordic Business by Tecnotrade.

Tecnotrade satsar på sourcing

Kiruna Kirunaföretaget Nordic Business by Tecnotrade AB satsar på sourcing, en verksamhet som det väntas bli stor efterfrågan på i framtiden.

Tecnotrades affärsidé är att hjälpa norrbottniska företag att hitta nya affärer och nya marknader utomlands och också vara lokal partner till internationella företag som söker sig till Norrbotten.

- Vi agerar samarbetspartner till våra kunder och har folk lokalt på plats. Vi kan internationella affärer.  Många företag i norr är inte vana att sälja sina produkter internationellt och det är där vi kommer in, säger Kajsa Fasth, vd och affärsrådgivare på Tecnotrade.

Sourcing av produkter är en annan del av Tecnotrades verksamhet. Det innebär att hjälpa företag att hitta rätt leverantörer till de komponenter eller produkter de behöver till sin verksamhet.  Tecnotrade hjälper även till med kvalitetskontroll och med att säkerställa leveranser.

Det handlar ofta om att på en svåröverblickbar världsmarknad få tag i rätt komponenter och produkter. Många företag behöver också säkerställa att deras leverantörer agerar efter företagets egna hållbarhetskrav.  Redan idag finns en stor efterfrågan och Kajsa Fasth tror att behovet av den här sortens tjänster kommer att öka än mer i framtiden.

- Många vill inte resa själva, men behöver ha kunnigt folk på plats för att hitta och säkerställa kvalitativa produkter och komponenter. Tecnotrade har de kontakterna. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med inköp och har under många år byggt upp ett starkt kontaktnät, framförallt i Asien. I och med pandemiutbrottet har många företag förlorat sina tidigare leverantörer och det är heller inte säkert att det går att resa på samma sätt i framtiden, säger Kajsa Fasth.

Nordic Business by Tecnotrade AB ägs av vd Kajsa Fasth, styrelseordförande Håkan Karlsson, Mikael Gunnari och Ingemar Drugge.

Ingemar Drugge driver JTM Products i Jukkasjärvi som med hjälp av Tecnotrades kontakter sålt en anläggning för hjulaxelbyte på malmvagnar till Australiensiska Gemco Rail, vilket Affärer i norr skrev om nyligen.

Sourcing innebär metoder för att skaffa material, komponenter och kompetens.

Annons