TNTX

Med företaget TNTX vill Thomas Vikström och Thomas Lindgren utbilda personer i farliga yrken med hjälp av AR och VR. Foto: Pressbild

TNTX ska utbilda med AR och VR

Boden Det nyetablerade Bodenföretaget TNTX ska utbilda personer i farliga yrken med hjälp av AR och VR.

- Målet för oss är att både minska antalet dödsfall och antalet skador. Ju bättre och mer kvalitativ utbildning du har, desto mindre är risken att du skadas, säger Thomas Lindgren, en av grundarna av TNTX.

TNTX affärsidé är att med hjälp av AR (förbättrad verklighet) och VR (virtuell verklighet), kombinerat med mekaniska lösningar, skapa avancerade virtuella utbildningsplattformar. Då kan man ersätta eller komplettera träning av arbetsmoment som skulle vara dyra och farliga att göra i den verkliga miljön.

Dödligheten är störst inom gruv-, stål-, byggnads-, skogs- och transportindustrin, och service och installation av kraftledningar. Branscher som är vanliga i övre Norrland. TNTX ser möjligheter till samarbete med både stora och mindre företag för att ta fram bra träningsmöjligheter. Deras utbildningssystem är också tillämpbara inom terapiarbete och inom sportvärlden.

TNTX har grundats av Thomas Lindgren och Thomas Vikström. Thomas Vikström kommer från Boden och har de senaste 20 åren bott i USA, de senaste tio åren har han arbetat på Tesla. Thomas Lindgren är inte från Boden men har hjälpt till att etablera företag i Boden. Han har 20 års erfarenhet av spelbranschen och har byggt träningslösningar till försvarsmakter runt om i världen.

De har nyligen etablerat sig i Boden Business Park. Inom 24 månader är målet att ha 16 anställda i Boden. Nu letar man investerare för att kunna utveckla företaget.

Annons