Nyföretagarcentrum Tornedalen

Hans Mörtberg och Monica Wikström-Johansson. Foto: Viveka Österman (Veken)

Tornedalskommuner startar Företagssupport

Tornedalen Pajala, Övertorneå och Haparanda går ut gemensamt och erbjuder företagare i Tornedalen hjälp under coronakrisen. (Uppdaterad)

Det sker genom ett utökat uppdrag till Nyföretagarcentrum Nord som bemannar Företagssupport Tornedalen med sina företagsrådgivare.

Nyföretagarcentrum Nord har sedan tidigare ett uppdrag att bedriva rådgivning till nya och blivande företagare i Haparanda, Övertorneå och Pajala. Nu utökas detta uppdrag tillfälligt under den pågående pandemin.

Rådgivningen erbjuds om frågor som att minska kostnader, hitta finansieringslösningar, hur ta del av de olika stödpaketen och möjligheter att ändra affärsidén och hitta alternativa intäktskällor. Rådgivare i Haparanda och Övertorneå är Monica Wikström-Johansson och i Pajala kommun Hans Mörtberg.

Tjänsten finansieras i första hand genom Nyföretagarcentrum Nords befintliga finansiering på orterna, bland annat den medfinansiering som kommunerna redan gått in med för de ordinarie tjänsterna i år. Sparbanken Nord har gått in som medfinansiär.

- Vi kommer även att samverka med övriga företag, organisationer, myndigheter samt lots-/supportfunktioner i detta arbete. Det viktigaste är att våra företagare hittar rätt bland all information och kommer i kontakt med rätt aktörer så att de också kan nyttja de stöd och möjligheter som finns, säger Camilla Sehlin, verksamhetschef på Nyföretagarcentrum Nord.

Annons