Coronapandemin har minskat byggkostnaderna

Luleå Olika coronarelaterade åtgärder har minskat byggkostnaderna, enligt statistik från SCB.

Faktorprisindex för flerbostadshus har minskat under våren. Jämfört med samma månad i fjol minskade byggkostnaderna med 1,8 procent i april, 2,4 procent i maj och 3,0 procent i juni. I juli minskade kostnaderna med 0,1 procent.

"Från april har hänsyn tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften och från och med juni att staten ersätter arbetsgivarna för hela sjuklönekostnaden, vilket haft stor inverkan på de totala lönekostnaderna. Lönekostnader utgör sammantaget cirka 40 procent av de totala byggkostnaderna", skriver SCB i ett pressmeddelande.

Entreprenörernas kostnader föll med 0,8 procent i juli, vilket påverkade faktorprisindex nedåt med 0,7 procentenheter.

I juli minskade entreprenörernas lönekostnader med 2,7 procent. Det beror på att hänsyn tagits till att staten ersätter arbetsgivarna för hela sjuklönekostnaden. I juni sjönk lönekostnaderna med 11,0 procent, då även de sänkta arbetsgivaravgifterna inverkade på nedgången. Årstakten för lönerna i maj var -8,5 procent. I maj saknades underlag för att beräkna sjuklönekostnaderna.

Annons