Hybrit

Hybrits demonstrationsanläggning för produktion av järnsvamp ska tas i drift 2025 och möjliggöra produktion av det första fossilfria stålet i världen.

Hybrit kan skapa grund för livsmedelsproduktion

Gällivare Gällivare Näringsliv AB undersöker möjligheterna att etablera produktion av livsmedel med hjälp av spillvärmen från Hybrits demonstrationsanläggning, om den byggs i Gällivare.

-Vi ser enormt stor potential i den spillvärme som måste tas om hand från Hybrits anläggning, att anlägga stora växthus i anslutning till industriområdet för odling av grönsaker är en jättespännande möjlighet som vi tror mycket på, säger Roger Hansson, vd för Gällivare Näringsliv AB.

Hybrit är ett projekt som drivs av LKAB, SSAB och Vattenfall. Målet är att skapa världen första produktion av fossilfritt stål. Ett viktigt steg i Hybrit-projektet är att bygga en stor demonstrationsanläggning för produktion av järnsvamp som ska tas i drift 2025. Anläggningen ska byggas antingen i Luleå eller Gällivare. Med utspelet om livsmedelsproduktion i anslutning till Hybrit vill Gällivare visa på fördelarna med en etablering i kommunen.

Demonstrationsanläggningen kommer årligen att generera 800 gigawattimmar spillvärme som håller en temperatur på cirka 70 grader vilket skulle göra det möjligt att värma upp växthusanläggningar för odling av tomater och andra grönsaker.  Hela den svenska växthusnäringen förbrukar i dag 600 gigawattimmar. Växthusnäringen ger i dag 20.000 årsarbetstillfällen.

27 augusti arrangerar Gällivare Näringsliv en workshop med experter från bland annat Sweden Food Arena, Rise och Hybrit för att diskutera möjligheterna till cirkulär livsmedelsproduktion.

Gällivare Näringsliv AB ägs av Gällivare kommun, LKAB och Företagarna Gällivare.

Annons