LKAB skylt huvudnivå

Huvudnivån i LKAB:s Kirunagruva. Foto: Lennart Håkansson

LKAB försämrade resultatet när malmpriset sjönk

Luleå LKAB minskade omsättningen och försämrade resultatet under andra kvartalet. Främsta orsaken var lägre pris för högförädlade järnmalmsprodukter. 

LKAB la fram sin delårsrapport under torsdagen. Den visar en marginell minskning av produktion och leveranser jämfört med samma kvartal i fjol. Produktionen blev 6,0 miljoner ton (6,2) och leveranserna minskade något till 6,6 miljoner ton (6,7), främst beroende på ett fem dagar långt tågstopp.

Däremot gjorde de lägre priserna på företagets produkter att resultatet försämrades. Rörelseresultatet minskade till 1.883 miljoner kronor (4.109) på en omsättning på 7.456 miljoner kronor (9.233).

Främsta orsaken till försämringen är att både spotpriset för järnmalm och priset på högförädlade järnmalmsprodukter minskade. Högförädlade produkter, pellets, utgör 83 procent av LKAB:s leveranser.

- Trots ett kvartal med den mest omfattande seismiska händelse som uppmätts i Kirunagruvan, stopp på malmbanan samt konsekvenser till följd av coronaviruset så har vi lyckats hålla uppe såväl produktion som leveranser väl. Vårt fokus ligger på att säkerställa en stabil och säker produktion under dessa tider av osäkerhet samtidigt som vi fortsätter att rusta LKAB för att bättre parera marknadens svängningar, säger Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB.

Annons