Hybrit Pelletsverk

Försök med fossilfria bränslen i pelletstillverkningen har gett lovande resultat. Foto: LKAB

Lyckade försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk

Malmberget De försök som gjorts med fossilfria bränslen i ett av LKAB:s pelletsverk i Malmberget har gett lyckade resultat. Försöken är en del av Hybrit-projektet och ger förhoppning om att världens första fossilfria järnmalmspellets är inom räckhåll.

Det skriver Hybrits huvudmän LKAB, SSAB och Vattenfall i ett pressmeddelande.

– Att få positiva resultat från olika värmningstekniker är en viktig milstolpe mot att leverera världens första fossilfria järnmalmspellets och längre fram i värdekedjan fossilfritt stål. Hybrit-initiativet är en nyckel för att nå LKAB:s mål att vara en ledande koldioxidfri järnmalmsleverantör, initialt i en fossilfri värdekedja från gruva till fossilfritt stål, och på längre sikt helt koldioxidfritt, säger Markus Petäjäniemi, direktör för marknad och teknik på LKAB.

Fullskaleförsöken att ersätta fossil olja med bioolja i ett av LKAB:s befintliga pelletsverk i Malmberget är en del av pilotfasen i Hybrit, där målet är att bli först i världen med att producera stål utan kol, vilket skulle sänka Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent.

Produktionen bygger på el och vätgas. 

I Luleå ska pilotanläggningen för fossilfri järnsvamp vara färdigbyggd under sommaren och förberedelser har påbörjats för att bygga ett tillfälligt vätgaslager för att lagra fossilfri vätgas i bergrum.

Annons