Anton Lundholm

Anton Lundholm, ägare och vd för Part Group i Kalix.

Satsning på Isolamin i Överkalix skapar 120 nya jobb

Överkalix Part Group vill investera för att fyrdubbla produktionen vid Isolamin, vilket ger 120 nya arbetstillfällen i Överkalix.

- Vi har satsat stenhårt på att bli en leverantör av färdiga rumsmoduler från Överkalix, och har under våren fått svar på att vår teknik fungerar och har stora fördelar inom många områden, säger Anton Lundholm, ägare och vd.

Under våren har man levererat över 200 färdiga hotellrum till ett hotell på Arlanda.

- Montaget gick så snabbt som 15 minuter per rum eller byggdel. Efter de svar vi nu har fått så ser vi oss framåt som den perfekta leverantören av byggdelar till byggföretag runt om i Norden och känner oss trygga i att investera för en ökad kapacitet, säger Anton Lundholm.

Målet är nu att investera för att fyrdubbla produktionen inom fyra år och med det skapa 120 nya arbetstillfällen jämfört med dagens 180.

- Isolamin är en otroligt viktig aktör för Överkalix då de är den enskilt största privata arbetsgivaren i kommunen. Om investeringen som företaget planerar för går i lås så betyder det inte bara att vi säkrar att de kan bli långvariga på orten, utan att de också på sikt kan sysselsätta 120 fler Överkalixbor. I Luleåmått motsvarar det 3.000 arbetstillfällen, lika många jobb som två stycken SSAB, säger Anne Jakobsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Efter konkursen i Isolamin 2016 tog ägarna i Kalixföretaget Part AB över Isolamin. Sedan dess är företaget en del av Part Group, och produktion och anställda har ökat. Företaget producerar paneler och moduler till badrum och kök, och även hela rumsmoduler. 

Annons