Billerud Korsnäs bättrade resultatet

Billerud Korsnäs fabrik i Karlsborg. Foto: Lennart Håkansson

Billerud Korsnäs får ny klimatutnämning

Luleå Den ideella miljöorganisationen CDP har placerat Billerud Korsnäs på sin A-lista för bolagets klimatåtgärder och arbete med minskade utsläpp.

Bland annat var Billerud Korsnäs ett av de första företagen som satte ett klimatmål i linje med Parisavtalet och har idag en produktion som är till 97 procent fossilfri.

CDP:s årliga utvärdering är allmänt erkänd som den globala standarden i bedömningen av företags miljörapportering. År 2020 har fler än 5.800 företag utvärderats, och av dem har ett fåtal fått en plats på A-listan.

- På Billerud Korsnäs anser vi att bekämpningen av klimatförändringarna är vår tids ödesfråga, så vi är väldigt glada att få denna bekräftelse av CDP. Det betyder att vi är på rätt spår med vår ambition, våra åtgärder och vår transparens inom klimatfrågan, säger Malin Ljung Eiborn, hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs.

Billerud Korsnäs har tidigare uppmärksammats av Dow Jones Sustainability Index, EcoVadis och Sustainalytics.

CDP är en global ideell organisation som driver företag och regeringar att minska sina växthusgasutsläpp, säkra vattenresurser och skydda skogar. CDP har av investerare blivit framröstat till den främsta leverantören av klimatforskning och arbetar med institutionella investerare med tillgångar på 888 miljarder kronor.

Billerud Korsnäs levererar förpackningsmaterial. Bolaget har en fabrik i Karlsborg utanför Kalix.

Annons