Kiruna Airport

Kiruna Airport.

Flygandet fortsatt ner

Luleå Efterfrågan på flygresor har minskat ytterligare när smittspridningen ökar och nya restriktioner införts. I Luleå och Kiruna var flygandet i november bara 25 procent av vad det var i november 2019.

I november hade Luleå Airport 20.791 passagerare, en minskning med 79 procent jämfört med samma månad i fjol. Kiruna Airport hade 4.349 passagerare, en minskning med 76 procent.

Sedan årsskiftet har Luleå Airport minskat med 63 procent och Kiruna Airport med 58 procent.

Swedavias tio flygplatser hade totalt 385.700 passagerare i november, en minskning med 87 procent. Sedan årsskiftet har flygplatserna haft 9.846.825 passagerare, en minskning med 74 procent.

- Efterfrågan på flygresor försämrades vecka för vecka under november, som blir den nionde månaden i rad med historiskt svaga siffror för flyget till följd av pandemin. En ökad smittspridning i kombination av nya och utökade restriktioner bidrar till en förstärkt osäkerhet om marknadsutvecklingen och dämpar sannolikt efterfrågan den närmaste tiden, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Annons