Tomas Lundberg

Tomas Lundberg, Swerims projektledare för projektet Envisa ‒ Energivisualisering med artificiell intelligens (AI).

Nytt projekt ska återvinna gaser

Luleå Ett nytt projekt ska öka återvinningen av de energirika gaser som blir en restprodukt vid produktionen av stål på SSAB i Luleå.

Gaserna skickas till kraftvärmeverket vid Lulekraft där de bränns för att generera elektricitet och fjärrvärme. Fjärrvärmen distribueras sedan i Luleå Energis fjärrvärmenät till stora delar av Luleå kommun.

‒ Av olika skäl kan dock inte all gas återanvändas utan en del gas måste förbrännas till ingen nytta i gasfacklor. I andra fall måste Lulekraft stödelda med olja för att nå sina produktionsmål, säger Tomas Lundberg, projektledare vid Swerim.

Genom att skapa ett system för energivisualisering med artificiell intelligens (AI) så får man ett system som visar energiprestandan och tillgången till överskottsgaser. Systemet ska kunna optimera och förutse tillgången på överskottsgaser. Resultatet blir ett klimatvänligare fjärrvärmesystem med ökad återanvändning av gaserna och minskad oljeförbrukning.

I projektet Envisa ‒ Energivisualisering med AI ‒ samarbetar Swerim, SSAB, Lulekraft, Luleå Energi och Data Ductus. Projektet har en budget på 7,4 miljoner varav 5 miljoner kommer från Vinnova. Projektet är en gemensam satsning av Formas och Vinnova inom det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Annons