Esrange Antenn

Antenn vid rymdbasen Esrange utanför Kiruna. Foto: SSC

SSC köper brittiskt bolag för hållbara tjänster

Kiruna Statliga Swedish Space Corporation, SSC, köper 80 procent av det brittiska bolaget Global Trust. Med det nya bolaget ska man erbjuda tjänster där myndigheter och företag kan analysera data från satellitbilder i arbetet för hållbar utveckling.

Affären är värd 12,5 miljoner kronor. De två grundarna, som fortsätter som anställda behåller 20 procent av aktierna. SSC planerar att utöka verksamheten och öppna ett kontor i Norrbotten.

– Avancerade data- och analystjänster från bland annat satellitbilder är ett effektivt verktyg för att verifiera och vidareutveckla organisationers arbete med miljöfrågor och social hållbarhet. Global Trust kan användas av företag, myndigheter och investerare för att granska och utvärdera hur verksamheter drivs och planer genomförs avseende olika miljöaspekter. Till exempel inom gruvnäring, skogs- och jordbruk, avfallshantering eller för organisationer som arbetar med tillgång till rent vatten, säger Stefan Gustafsson, strategichef på SSC.

Satsningen är en del i utvecklingen av svensk rymdverksamhet, där SSC satsar för att förenkla nyttjande av data från rymden för hållbar utveckling på jorden. I oktober beslutade regeringen att bygga en anläggning för skjuta upp satelliter från SSC:s rymdbas Esrange utanför Kiruna, vilket ska komma igång i slutet av 2022.

Satsningen på Global Trust är en del av ett övergripande initiativ för att utnyttja avancerad digital teknik för att ge dagsaktuella situationsbilder av jorden, för att användas i arbetet för en mer hållbar utveckling. Initiativet, som går under namnet Global Watch, drivs av SSC tillsammans med Luleå tekniska universitet och konsultföretaget Afry. Satsningen är även finansierad av Region Norrbotten, Kiruna och Luleå kommun, och Sparbanken Nord och Längmanska Företagarfonden.

Annons