Åsa Allan

Åsa Allan blir vice vd för Kaunis Iron.

Åsa Allan blir vice vd i Kaunis Iron

Pajala Åsa Allan blir vice vd i gruvbolaget Kaunis Iron. Hon får ansvaret för strategiska frågor inom hållbarhet, prospektering och kommunikation.

- Jag är glad att få vara med i nästa steg av bolagets utveckling på en mera strategisk nivå och få arbeta med de frågor som jag brinner för. Jag ser fram emot att på detta sätt få fortsätta bidra till den lokala och regionala utvecklingen och skapa en hållbar gruvdrift i Pajala, säger Åsa Allan, vice vd på Kaunis Iron.

Åsa Allan har sedan 2017 varit platschef för gruvverksamheten i Kaunisvaara. Hon kvarstår i den funktionen tills en efterträdare rekryterats.

Åsa Allan har doktorsexamen i malmgeologi och var kommunchef hos Pajala kommun när hon rekryterades till Kaunis Iron. Branscherfarenhet har hon med sig sedan tidigare, bland annat i rollen som gruvplaneringschef på Northland Resources.

- Vi har fått igång verksamheten i Kaunisvaara på ett fantastiskt sätt vilket krävt fokus på frågor här och nu. Nu är det viktigt att lyfta blicken och fokusera än mer på frågor av strategisk karaktär för att säkerställa en långsiktig gruvdrift i Tornedalen samtidigt som den egna verksamheten i gruvan expanderar. Jag är mycket glad att Åsa vill ta ett större ansvar för dessa utvecklingsfrågor, säger Klas Dagertun, vd i Kaunis Iron.

Annons