Lawrence Hooey

Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig på Sip Strim.

20 miljoner till hållbar utveckling inom gruvindustrin

Luleå Det strategiska innovationsprogrammet Sip Strim har beviljat finansiering med totalt 20 miljoner kronor till forskningsrojekt inom gruvindustrin. (Uppdaterad)

Av de 36 projektansökningar som lämnades in har 14 förstudier, ett pilotprojekt och fyra fullskaleprojekt beviljats finansiering på 20,6 Mkr.

Man vill finansiera projekt som möter de samhällsutmaningar industrin står inför.

- Vi ser det här som en mycket framgångsrik ansökningsomgång med projekt som kommer att stärka den svenska gruvindustrin ytterligare. De beviljade projekten spänner över flera innovationsområden med allt från gruvteknik, miljö, metallurgi, mineralteknik och prospektering. Men det är också glädjande att se att det utöver tekniska projekt också finns två projekt som adresserar bredare samhällsfrågor, säger Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig på Sig Strim.

Av de totalt 19 projekten är LTU i Luleå huvudman för sex. 

Här är hela listan:

Annons