Carolina Salazar

Carolina Salazar, Design Thinking Sweden, skriver om hur man kan kvalitetssäkra innovationsarbete.

Hur man mäter effekterna av innovationsarbete

Krönika I fjol publicerades den första ISO-standarden för innovationshantering. Carolina Salazar skriver om hur man kan kvalitetssäkra innovationsarbete.

Det finns många frågor och risker när vi arbetar i en innovationskultur. Hur kan vi då stödja och driva processen och skapa en perfekt resa?

Vi vet att ett framgångsrikt innovationshanteringsprogram alltid förbättrar produktiviteten hos de anställda.

Innovationshanteringsprogram uppmuntrar medarbetarnas deltagande i arbetet och förbättrar arbetstagarnas engagemang. Nöjda medarbetare kommer alltid att ha kunderna i fokus och alltid vara redo att göra sitt yttersta för att göra dom nöjda och se till att behålla dom.

För att se om innovationsarbetet ger effekt så måste man alltid mäta den finansiella avkastningen och ha rätt verktyg för att göra det.

Med hjälp av verktyg för ISO-standard har vi möjlighet att mäta hur innovationsarbetet utvecklas inom ledarskap och organissationen i helhet. 

Innovationsarbetet har en viss osäkerhet kopplat till sig, särskilt under den första delen av de enklare kreativa faserna. För undvika osäkerheter i innovationarbete och för att det ska bli framgångsrikt så måste man börja med att utbilda personal och ledning inom med agile, designthinking och framtida trender så att alla har en god förståelse om vad innovation är innan arbetet börjar.

Den nya ISO-standarden ger organisationen struktur och stöd för att på ett framgångsrikt sätt jobba med att bygga en stark innovationskultur som är beredd att hantera och driva:
- Förmågan att hantera “VUCA” instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet.
- Öka lönsamheten och konkurrenskraften.
- Minska kostnaden för framtagande av prototyper och nya produkter.
- Främja användare och kundtillfredsställelse.

Processen kan ske i tre steg:

1) Inlärningsstadiet. Få kunskaper hur man skapar ny idéer, målmarknad och testande.

2) Innovationsstadiet. Hur du kan validera och implementera idéer i praktiken.

3) Mäta påverkan för alla aktiviteter och förbättra statistiken för utveckling och prestanda, fungarer allt som det är tänkt eller finns det saker att förbättra?

Implementering av ett effektivt ledningssystem hjälper organisationer att skanna och analysera den interna och externa strategin för innovationskultur och hjälper till att hantera “motståndet” mot förändringar.

Fördelar:

Det går att hantera risken att lära sig och misslyckas, i en trygg nätverks samarbetsstil och dela värden, respektera idéerna och stödja innovationsstrategin.

Det uvecklarförmågor som ökar kapacitet  och kompetenser. Ökat självbestämmande ger bättre inspiration i arbetet och det viktigaste: anpassningsbarhet och förtroende inför framtiden.

Hur:
- Arbeta med mångfalden av upplevelser och från olika perspektiv.
- Dela kunskap och resurser.
- Etablera ett öppet innovationsarbete “Golden Circel”
- Skapa förtroende mellan de inblandade parterna oberoende av immateriella rättigheter, regler och förordningar.

Det är viktig att säkerställa en innovationsvision för strategin, uppdraget och värderingarna, där alla kommer att följa organisationens rutiner och regler.

Ett innovationssystem kan användas som ett organisatoriskt ramverk för att mäta varje del av en organisations innovationsarbete.

Varje innovation vi skapar är ett uttalande om vad vi tror att framtiden kommer att bli. Hur väl vi förutser framtiden är en kritisk aspekt av hur väl vi innoverar. Vår förmåga att formulera potentiella framtider på ett strukturerat, exakt och opartiskt sätt kan mätas.

År 2019 publicerades världens första vägledningsstandard för innovationshanteringssystem, ISO 56002. Detta efter tio års internationellt samarbete, med Svenskt deltagande i SIS / TK 532.

Carolina Salazar

Design Factor SE

Annons