Truckar i Aitik

Boliden försämrade resultatet under 2019. Foto: Lennart Håkansson

Boliden försämrade resultatet på grund av Aitik

Boliden Boliden minskade försäljningen och försämrade resultatet under helåret 2019. En orsak till försämringen är Aitikgruvan i Gällivare.

Omsättningen blev 49,9 miljarder kronor under 2019 (52,5 miljarder under 2018).Det tog sig dock på slutet, omsättningen under årets sista kvartal ökade till 12,9 miljarder kronor (12,5).

Rörelseresultatet för helåret blev 7,6 miljarder kronor (9,0). Sista kvartalet blev rörelseresultatet 1,7 miljarder kronor (2,1). 

Enligt Bolidens vd Mikael Staffas beror det försämrade resultatet främst på lägre mineralhalter i Aitikgruvan i Gällivare. Andra orsaker är lägre halter i gruvorna i Kevitsa och Garpenberg, strejker i Finland och högre investeringar på grund av tidigarelagda expansionsprojekt.

Styrelsen föreslår en utdelning på 7,0 kronor per aktie, en sänkning både jämfört med fjolåret (8,75) och marknadens förväntningar, där man trott på högre utdelning och en extrautdelning.

Annons