Stefan Von Below 006

Stefan von Below, vd för LLT.

LLT får högt betyg av resenärerna

Luleå Luleå Lokaltrafik får högt betyg av sina kunder i Kollektivtrafikbarometerns resvaneundersökning.

Hela 90 procent av de tillfrågade resenärerna kände sig nöjda med sin senaste resa och 84 procent känner sig trygga när de reser med LLT. Den övergripande kundnöjdheten var 72 procent.

Vi är mycket glada över detta positiva resultat. Vi arbetar målmedvetet med att utveckla vår verksamhet för att ständigt bli bättre och skapa en god kollektivtrafik i Luleå, säger Stefan von Below, vd på LLT.

Faktorer som är viktiga för kundnöjdheten är att det ska vara enkelt att resa, man ska kunna lita på att man kommer fram i tid och det ska kännas tryggt att åka buss.

Under 2019 har resorna med LLT ökat med 0,9 procent eller 50.000 resor. Totalt gjordes över 5,4 miljoner resor med LLT under fjolåret.

Det är mycket roligt att fler väljer bussen. Det skapar förutsättningar för oss att fortsätta utvecklingen av en hållbar kollektivtrafik och med anledning av det har vi startat upp en fokusgrupp som ska fungera som ett bollplank i vår fortsatta utveckling, säger Stefan von Below.

Annons