Karta Vindkraftsparker

En ny vindkraftspark planeras i Kitkiäisvaara vid Torneälven. Karta: WPD Finland Oy

Stor vindkraftspark planeras vid Torneälven

Övertorneå Torneå stad och företaget Tuuliwatti planerar en stor vindkraftspark i Kitkiäisvaara vid Korpikylä, skriver Haparandabladet.

Enligt planerna ska 50 vindkraftsverk byggas på ett område som är 10.000 hektar stort. Vindkraftverken blir 350 meter höga inräknat vingarna.

Tidigare fanns planer på en vindkraftspark några mil norrut, vid Ylitorneå, vilka stoppades efter protester från privatpersoner och turistföretagare. Finsk-svenska gränsälvskommissionen konstaterade att påverkan utan tvekan skulle bli större på svenska än på finska sidan och att området dessutom är utpekat som riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och naturvård.

Men nu planeras en ännu större vindkraftspark i Kitkiäisvaara, vilket oroar turistföretagare på den svenska sidan av gränsälven, som inte vill få en vindkraftspark mittemot sina anläggningar.

- Hur ska vi kunna sälja in en orörd natur till exempelvis våra tyska gäster, som kommer hit för att slippa dylika inslag i naturen hemmavid, säger Gunhild Stensmyr, som driver Art Hotel och den planerade Konsthall Tornedalen, till Haparandabladet.

Annons