Lennart Håkansson 2

Lennart Håkansson, ansvarig utgivare för Affärer i norr.

Norra Sverige lyfts fram i miljödebatten

Krönika Det är satsningar i Norrbotten och Västerbotten som gör Sverige världsledande i arbetet för hållbarhet, skriver Lennart Håkansson apropå en riksdagsdebatt nyligen.

Jag skrev i en krönika i december att jag blir stolt som norrbottning när jag noterar hur långt fram företagen här uppe ligger när det gäller hållbar utveckling. Jag tog Hybrit (SSAB, LKAB och Vattenfall) och Max som exempel.

Nu kan jag konstatera att det inte bara är vi här uppe som är stolta över utvecklingen i norra Sverige. Även centralt placerade makthavare lyfter fram exempel i norr när man vill framhålla hur långt fram vi ligger i Sverige när det gäller hållbarhet.

I en interpellationsdebatt i riksdagen den 16 januari pekade miljö-och klimatminister Isabella Lövin norrut när hon ville ge exempel på att svensk miljöpolitik främjar bra satsningar. Hon bemötte påståendet att svensk miljölagstiftning skrämmer bort företag från Sverige:

"Håller jag med om att miljökraven leder till företagsflytt? Jag skulle säga att det är tvärtom. Detta leder till att Sverige drar till sig företag. Just nu håller Europas största vindkraftspark på att etableras i Piteå. Europas största batterifabrik håller på att byggas i Skellefteå. En världsunik stålproduktion som är fossilfri är just nu på gång i Luleå. Detta är helt och hållet satsningar som Sverige har dragit till sig på grund av vår klimatlag och på grund av att vi har världens mest ambitiösa klimatpolitik just nu. Och andra följer efter."

Sa Isabella Lövin i riksdagen.

Det intressanta är att tre industriprojekt i norr ligger i den absoluta framkanten på utvecklingen mot hållbarhet i Sverige och världen: Hybrit-projektet i Luleå, vindkraftsparken i Markbygden utanför Piteå och Northvolts batterifabrik i Skellefteå.

I Hybrit-projektet satsar SSAB, LKAB, Vattenfall och Energimyndigheten totalt cirka 2 miljarder kronor.

I Northvolts anläggning i Skellefteå investeras cirka 30 miljarder kronor.

Och i Markbygden investeras dubbelt så mycket: totalt över 60 miljarder kronor.

Till denna lista kan man snart lägga Talga Resurces investering i en grafitgruva i Vittangi och fabrik för tillverkning av batteridelar i Luleå.

Och så småningom Norrbotniabanan.

Det är i norr det händer.

Lennart Håkansson

Ansvarig utgivare för Affärer i norr

Annons