Björn Jonsson ABB

Björn Jonsson, affärsområdeschef på Industrial Automation i Sverige hos ABB.

ABB bygger elnät åt Northvolt

Skellefteå ABB ska se till att batteritillverkningen i Northvolts nya fabrik i Skellefteå får elförsörjning från det lokala elnätet direkt till produktionsanläggningarna.

ABB ska bygga en infrastruktur för kraftförsörjning som ska vara klar i början av år 2021, då batteriproduktionen ska starta.

- Northvolt är en strategiskt viktig kund och partner för ABB. För oss är det viktigt att stödja dem i arbetet med att bygga världens grönaste litiumbatteri, och byggandet av batterifabriken i Skellefteå är en viktig milstolpe i strävan efter ett samhälle som är fritt från fossila bränslen, säger Björn Jonsson, lokal affärsområdeschef på ABB:s Industrial Automation i Sverige.  

ABB:s leverans inkluderar projektledning, design, upphandling av all tredjepartsutrustning, övervakning av installation och driftsättning. Här ingår transformatorer, ställverk, kablar och installationsmaterial, och kontroll- och skyddsutrustning.

ABB har tidigare fått flera uppdrag på kraftförsörjning och automatisering för Northvolt Labs utvecklings- och demofabrik i Västerås.

Annons