Luleå Airport

Antalet passagerare på Luleå Airport minskade med 3 procent under fjolåret. Foto: Lennart Håkansson

Flygandet till och från Norrbotten minskade

Luleå Swedavias statistik för 2019 visar att flygandet till och från Norrbotten minskade med 3 procent under fjolåret.

Luleå Airport hade en minskning med 3 procent och totalt 1.162.314 passagerare under helåret 2019. Kiruna Airport hade också en minskning med 3 procent och totalt 267.941 passagerare.

För Swedavias samtliga tio flygplatser minskade flygandet med 4 procent under fjolåret.

Under årets sista månad ökade flygandet till och från Kiruna, med 3 procent, medan Luleå fortsatte minska med årssnittet 3 procent.

För Swedavias tio flygplatser var minskningen under december 4 procent.

Annons