Guldhaven får stöd från Jordbruksverket

Kalix Kalixföretaget Guldhaven Pelagiska får en miljon från Jordbruksverket för att utveckla nya processer.

Det handlar om nya processer för att ta fram produkter av "underutnyttjade fiskeresurser" inom havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, skriver Norr Media.

Företaget får hälften av vad man sökt, eller drygt en miljon kronor för investeringar i köttseparator, hackmaskin och hamburgermaskin, plus för inköp av tjänst för validering och personalkostnader.

Syftet med projektet är att möjliggöra produktion av inhemska livsmedel, framställda av fisk som i dag inte används eller används i liten skala. Målet är att utveckla livsmedelsprodukter av fiskarter som i dag inte tas tillvara, och att utnyttja bifångster och biprodukter från ordinarie produktion.

Annons