Klas Dagertun

Klas Dagertun, vd för Kaunis Iron. Foto: Kaunis Iron

Kaunis Iron förlorade i miljömålet

Pajala Mark- och miljödomstolen har beslutat att Kaunis Iron måste lämna en säkerhet på 155 miljoner kronor som ett engångsbelopp, för att säkra en återställning av gruvområdet efter driften, skriver Norr Media.

Därmed tillmötesgår domstolen länsstyrelsens krav på ändring i gällande tillstånd för gruvdriften.

Frågan gällde om säkerheten skulle fastställas som ett engångsbelopp eller om det skulle göras avsättningar stegvis under gruvdriften. Bolaget har redan gjort avsättningar på 50 miljoner kronor. Nu måste Kaunis betala allt på en gång.

– Vi har samsyn i att säkerheten bör utökas och har lagt undan mer medel än vad som krävs i dag. Vi förstår dock inte riktigt synsättet att hela beloppet ska vara ett engångsbelopp. Vi tycker att vi har visat att den nuvarande metoden har fungerat bra, säger Klas Dagertun, vd för Kaunis Iron, till Norr Media.

Enligt Klas Dagertun kommer Kaunis Iron att klara det, men en stor del av kassan kommer att behöva användas.

Domstolen har använt den så kallade försiktighetsprincipen, att säkra resurser för återställning fort som möjligt, för att undvika problem vid en eventuell konkurs.

Kaunis Iron kommer att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen.

Samtidigt pågår prövningen av Kaunis Irons tillstånd att bedriva gruvdrift, där  Mark- och miljödomstolen i december meddelade att man gör en samordnad prövning av både den nuvarande gruvdriften och Kaunis Irons ansökan om utvidgad gruvdrift.

Annons