Kaunis Iron måste komplettera ansökan

Pajala Mark- och miljödomstolen vill att Kaunis Iron kompletterar sin ansökan om utökad gruvbrytning, skriver Norr Media.

Efter ett yttrande från länsstyrelsen som anser att ansökan är bristfällig, så har gruvbolaget fått ett föreläggande från mark- och miljödomstolen om att komplettera ansökan om nytt miljötillstånd för gruvbrytning i Tapuli, Palotieva och Sahavaara. 

Bland annat ska man förtydliga och komplettera uppgifter om den planerade verksamhetens miljöpåverkan och hur gruvbolaget tänker ställa upp ekonomiska säkerheter för återställning av gruvområdena vid en konkurs.

Kaunis Iron ska svara senast 19 februari.

Annons