AI Fabrik Järnväg

Digitalisering av järnvägen i AI-fabriken ska göra järnvägstransporten i Sverige mer effektiv, hållbar, säker, pålitlig och punktlig. Foto: Thomas Nordmark

LTU bygger AI-fabrik för järnväg

Luleå Luleå tekniska universitet ska genom en AI-fabrik för järnväg utveckla teknik för att förbättra underhållet av järnväg i Sverige.

– Vi vill göra underhållet av järnvägen i Sverige snabbare, enklare, billigare och mer automatiserat. Genom AI-fabriken kan järnvägsaktörerna få möjlighet att se in i framtiden och göra en precisare planering och ett effektivare drift- och underhållsarbete av hela järnvägssystemet, säger Ramin Karim, projektledare och professor vid drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Det handlar om AI (artificiell intelligens) som kan förutse drift- och underhållsbehovet av järnvägen i Sverige och som kan automatisera förebyggande underhåll och reparationer.

Genom AI-fabriken för järnväg vid Luleå tekniska universitet vill forskarna påskynda en digitalisering av järnvägen för att göra järnvägstransporten i Sverige mer effektiv, hållbar, säker, pålitlig och punktlig. Verkliga försök med AI-fabriken kommer att genomföras över hela landet, med start på Malmbanan och Haparandabanan.

Den teknik som tas fram kommer att kunna appliceras även inom annan industri.

Annons