Renar

Renarna har svåra betesförhållanden denna vinter. Foto: Bo-Göran Lillandt

Många samebyar söker katastrofstöd

Luleå Den milda vintern ställer till stora problem för renskötarna när renarna inte kommer åt födan under isskorpan som täcker marken i renbeteslandet, efter omväxlande töväder och kyla. Över en tredjedel av samebyarna har sökt katastrofstöd.

Under veckan inleder sametinget inspektionsresorna där man ska bedöma vilka som är berättigade till stöd.

– Vi har inte varit ute ännu, men jag kan tänka mig att med det väder som har varit med både blida och kyla, så ser det eländigt ut, säger Kristina Hutti, Sametinget, till Norr Media.

Hittills har 18 av 50 samebyar sökt katastrofstöd, 15 av dem i Norrbotten. Ansökan ska vara inne senast 15 februari. Ett stöd innebär bidrag med högst 50 procent av kostnaden för fodret.

Annons