Midroc Och Cranex

Charles Andersson divisionschef, Kim Soini ekonomichef, Johan Gustafsson, vd Cranex och Mikael Vestlund, vd Midroc Electro.

Midroc Electro köper Cranex

Luleå Midroc Electro vill satsa i Norrland och köper Luleåföretaget Cranex.

Syftet med affären är att utveckla Midrocs tjänster för traverser och portar, och bli en starkare partner för industrin i norra Sverige.

- Vi vill, på affärsmässiga grunder, vara en aktiv part i utvecklingen av industrin i Norrland. Vi har en stark lokal förankring i regionen och ser en stor potential i att ta tillvara den erfarenhet och nätverk Johan Gustafsson har. Tillsammans kommer vi att utveckla affären och vårt kunderbjudande, säger Mikael Vestlund, vd på Midroc Electro, som i dag har verksamhet i Kiruna och Gällivare.

Cranex ska fortsätta sin verksamhet i egen regi under ledning av vd Johan Gustafsson, som startade Cranex 2010. Företaget har i dag verksamhet i Luleå, Kiruna och Gällivare och har 28 anställda. Några av företagets kunder är SSAB, LKAB, Boliden och Billerud Korsnäs.

- Från att ha varit ett konsultbolag är vi idag ett fullskaligt entreprenadföretag inom underhåll av lyftdon och portar. I och med denna affär kommer vi kunna ta större serviceavtal, då vi kommer att kunna bli uppbackade med personal från Midroc vid behov. Det är en utveckling jag ser fram mot, säger Johan Gustafsson.

Midroc-koncernen, med huvudkontor i Solna, finns på 70 ställen i Sverige och har 3.600 anställda.

Annons