Johan Larsson

Johan Larsson, koncernchef för Nyab. Foto: Anna Holmberg

Nyab vinner tre järnvägskontrakt

Luleå Luleåföretaget Nyab vinner tre järnvägskontrakt i Norrbotten.

Ett av uppdragen gäller upprustning och bygge av plattformar, anslutningar och ett nytt uppställningsspår inom Haparanda och Kalix kommun. Beställare är Trafikverket och det är Nyab Infrastruktur som utför arbetet.

Det andra uppdraget gäller nytt industrispår, lastkajer, el och körytor vid kombiterminalen Tuvåkra, med Luleå kommun som beställare.

Det tredje uppdraget avser mark och kanalisationsarbeten vid ny anslutningsväxel i Gammelstad/Tuvåkra. Där är Infranord beställare.

Det är Nyab Sverige som utför de två projekten åt Luleå kommun och Infranord.

För Nyab innebär det här att man efter att de senaste åren ha etablerat sig som en av de stora aktörerna när det gäller vägbyggen, nu också växer inom järnvägsområdet.

-Ser vi det i ett längre perspektiv så är järnväg ett viktigt segment för vår koncerns möjlighet till fortsatt god utveckling. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv så är det viktigt för mänskligheten. Det krävs inte allt för djupa analyser för att fastslå att kommande årtionden kommer innehålla stora satsningar på tunnelbana och järnväg. Kraven på hållbarhet och i synnerhet lägre koldioxidutsläpp driver efterfrågan av reparation och underhåll av befintligt järnvägsnät såväl som nybyggnation och utbyggnation, säger Johan Larsson, koncernchef för Nyab.

Annons