Regionerna satsar på hållbarhet och smart specialisering

Luleå Tillväxtverket har sammanställt Sveriges regioners strategiska planer i en ny rapport. Den visar en stor samstämmighet på satsningar på hållbarhet och smart specialisering. Vilket avspeglar EU:s kriterier för att få stöd för olika satsningar.

Nu kommer Tillväxtverket populärversion: Regionernas framtida fokus – regionalt tillväxtarbete efter 2020. Den bygger på ett regeringsuppdrag som Tillväxtverket har arbetat med under hösten och visar på de framtida behov och prioriteringar som Sveriges regioner har redovisat.

– Det som slår oss är att regionernas framtida prioriteringar är så pass lika över landet, trots att både vi och de ser att förutsättningarna skiljer sig åt, säger Sara Nordin, utredare på Tillväxtverket.

Prioriteringarna avspeglar EU:s kriterier för att få stöd för satsningar.

– Det är förmodligen ingen slump att i princip alla regioner satsar på smart specialisering, när det har varit ett krav från EU för att ansöka om pengar från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Bara för att ge ett exempel, säger Sara Nordin.

Många regioner lyfter det platsspecifika och de olika förutsättningar som finns i Sveriges regioner.

– Om vi inte ser regionernas unika behov, har vi på nationellt plan svårt att utforma insatser och verktyg för att hantera de regionala skillnaderna. Kunskap om regionernas framtida prioriteringar och insatser är därför viktig, säger Lars Wikström, avdelningschef på Tillväxtverket.

Annons