Sunpine Reses

Stora kolonnen lyfts på plats i SunPines nya andra fabrik. Foto: Andreas Lundberg

Sunpines nya fabrik reses

Piteå Nu reses den nya fabrik som Sunpine bygger bredvid den första. Huvudkolonnen är nu på plats.

– Det är en utmaning att transportera och hantera så här stora delar, säger Ulrika Hagman, projektledare för investeringen.

De stora lyften är nu avklarade. Större kärl och kolonner som utgör stommen i processen att frigöra talldiesel ur talloljan har nu monterats.

Enligt planen ska den nya andra fabriken stå klar i november 2020. Företagets investeringar i befintlig fabrik och den nya fabriksanläggningen blir totalt över 400 miljoner kronor.

– Vi får en större flexibilitet med en andra fabrik, med större volymer och två produktionslinjer kommer vi kunna klara av en större variation på råvaran. Vi får ett bredare spann som vi klarar av att köra vilket är bra, säger Jonas Vinblad von Walter, produktionschef.

Hösten 2019 invigdes ett nytt laboratorium och ett nytt kontor. Under året kommer cirka tio nya rekryteringar genomföras där bolaget söker bland annat elektriker, ingenjörer, mekaniker och processoperatörer.

Sunpine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från Sunpine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. Sunpine tillverkar 100 miljoner liter talldiesel per år som reducerar 250.000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 157.672 dieselbilar. Sunpine omsätter 1,2 miljarder kronor.

Annons