Swerim O LTU

Pontus Sjöberg, Swerim, och Birgitta Bergvall-Kåreborn, LTU.

Swerim och LTU ökar samarbetet

Luleå Metallforskningsinstitutet Swerim och Luleå tekniska universitet har tecknat ett samarbetsavtal inom utbildning, forskning och innovation.

Det utökade samarbetet ska innefatta både teknisk och samhällsvetenskaplig forskning och innovation. Avtalet innefattar också kompetensförsörjning och kompetensutveckling, till exempel gemensam studentrekrytering och utveckling av nya former för utbildning och lärande.

– Samarbetet är viktigt för oss både vad gäller forskning och kompetensförsörjning. Både vi och Luleå tekniska universitet spelar en viktig roll för industrin på dessa områden, säger Pontus Sjöberg, vd för Swerim.

Swerim och Luleå tekniska universitet har  samarbetat under lång tid. Ett samarbet som blir allt viktigare med det näringsliv och den infrastruktur för forskning som finns i norra Sverige.

– Med aktörer som SSAB, LKAB, Boliden, Northvolt, Luleå tekniska universitet och Swerim är förutsättningarna att bedriva gemensam forskning mycket goda, säger Pontus Sjöberg.

– Vi är Sveriges gruvuniversitet och Swerim är Sveriges metallurgiska forskningsinstitut. Det nya avtalet stärker och breddar ett redan framgångsrikt samarbete mellan landets två starkaste forskningsaktörer inom gruv- och stålindustrin, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.

Annons