Teknikmagasinet

Teknikmagasinet går i konkurs, men kan komma att återuppstå.

Teknikmagasinet går i konkurs

Luleå Teknikmagasinet med butiker i Luleå och Piteå avbryter pågående rekonstruktion och ansöker om konkurs, skriver tidningen Market.

Bolaget har inte lyckats vända den negativa utvecklingen under rekonstruktionen. Bland annat har man satsat på mobilreparationer.

”Butikshandeln har dock drabbats av en fortsatt sjunkande omsättning och stigande hyror - samtidigt som en försvagad svensk krona har fördyrat varuinköpen från utlandet - så trots utomordentliga insatser från en ny bolagsledning så har det inte varit möjligt att nå lönsamhet”, skriver kedjan i ett pressmeddelande.

Man skriver också att det funnits intressenter som velat köpa verksamheten under hösten, så man har förhoppningar om att kedjan ska överleva konkursen på något sätt.

Annons