Turistisbrytare

Isbrytarresor i Kalix. Foto: Polar Explorer

Turismen bromsar in

Luleå Den internationella turismen bromsar in, enligt FN:s prognos.

Det är FN-organet UNWTO som varje år sammanställer en världsturismbarometer. Prognosen för 2020 visar en fortsatt tillväxt på 3-4 procent, ungefär samma nivå som under 2019.

Åren dessförinnan var tillväxten cirka 6 procent per år.

Att tillväxten avtog under 2019 antas bero på osäkerheten runt brexit, konkursen för researrangören Thomas Cook och politisk och social oro på flera håll i världen.

I år väntas OS i Tokyo och Expo 2020 i Dubai bidra till ökat resande.

Annons