Caro Salazar Utbildar

Caro Salazar driver Design Thinking Sweden.

Utbildning i kvalitetssäkring av innovationarbete

Kalix Kalixföretaget Design Thinking Sweden leder webbutbildningar i den nya ISO standarden för innovationsarbete.

Att leda människor i innovationsarbete blir allt viktigare för företag och företagsledare, och nu finns det också en ISO-standard för detta. Kalixföretagets webbutbildning handlar om att utveckla ett innovationshanteringssystem i enlighet med den nya ISO-standarden.

- Innovation är en avgörande utmaning för alla företag på en konkurrensutsatt marknad, och den bästa källan för innovation finns inom företaget: de anställda. Enligt Världsekonomiskt Forum är emotionell intelligens, kreativitet och personalledning tre av de tio viktigaste sakerna för en ledare att behärska 2020, säger Caro Salazar, Design Thinking Sweden, som håller i utbildningen.

Sedan ett år tillbaka finns det ISO-standarder även för innovationsverksamhet. Dels en standard för "Innovationsledning - verktyg och metoder för innovationspartnerskap" och för "Bedömning av innovationsledningsförmåga".

Det handlar om frågor som ledarskap, kultur, processer, mätetal, verktyg, roller, ansvar och resurser som tillsammans skapar innovationsförmåga. Framtagningen av ledningssystemet innebär att det nu finns ett internationellt förankrat och gemensamt ramverk med ett systemperspektiv på innovationsarbete.

Annons