Eitech Ytterviken

Eitech utökar sina lokaler på Ytterviken.

Eitech utökar verksamheten i Luleå

Luleå Eitech nyanställer 10-20 nya medarbetare och utökar lokalerna som man hyr av Galären på Ytterviken.

Lokalytan ökar från 600 till drygt 1.000 kvadratmeter och hyresavtalet förlängs med 5 år.

- Vi behöver utöka verksamheten i Luleå för att bemöta vår efterfrågan och för att kunna bli fler medarbetare behöver vi större ytor. Tillsammans med Galären har vi hittat en lösning som underlättar vår fortsatta expansion, säger Kurt Johansson, regionchef på Eitech AB.

Eitech tar över de nya ytorna vid årsskiftet.

- Vi är mycket glada att Eitech utökar verksamheten i vårt bestånd. Vi har haft ett långt samarbete med dem och är glada att vi får fortsätta det även nu när företaget växer, säger Vincent Lundahl, lokaluthyrare på Galären.

Annons