Nyab bygger säkrare E4

Luleå Luleåföretaget Nyab har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga om E4 mellan Haparanda och Salmis. Ordervärdet är 176 miljoner kronor.

Det är en sträcka på sju kilometer som ska bli mötesfri landsväg. I projektet ingår även breddning av vägbro över Haparandabanan, bygge av fem nya portar under E4, enskilda vägar och gång- och cykelvägar.

- Vi har nu en omfattande verksamhet i östra Norrbotten. Detta projekt pågår till hösten 2022. Vi kommer fortsätta titta på möjligheter att erbjuda leverantörer och underentreprenörer årssysselsättning och större volymer och därigenom möjlighet till konkurrenskraftig tillväxt i sina respektive bolag och verksamheter tillsammans med oss, säger Magnus Granljung, vd för Nyab Infrastruktur.

Nyab har redan flera stora uppdrag i området.

- Vårt i vintras vunna fleråriga basunderhållsavtal på statliga vägar inom Kalix påbörjas nu till hösten. Ramavtal med Fortifikationsverket och Kalix kommun tillsammans med vår projektverksamhet ger oss en eftersträvansvärd ställning och position i denna geografi, säger Magnus Granljung.

Annons