Nyab får stort uppdrag i Bandhagen

Luleå Luleåföretaget Nyab har skrivit kontrakt med exploateringskontoret i Stockholm om ett projekt i Bandhagen där det ska byggas 300-400 bostäder.

Nyabs del i projektet "Trollesundsvägen" är värt cirka 58 miljoner kronor och ska vara klart senhösten 2022.

- Exploateringskontoret är en stor beställare i Stockholmsregionen. Projektets komplexitet är en utmaning som gör det extra roligt att vinna kontraktet. Det är bara 9 månader sedan vi startade verksamheten här i Stockholm. Nu kan vi med säkerhet säga att vi når vårt mål med en marknadsandel som överstiger 100 miljoner kronor under uppstartsåret, säger Johan Skoog, vd Nyab Mälardalen.

Nyabs arbeten omfattar ledningsarbeten, kalkcementstabiliseringar, nya vägar, finplanering av befintliga gator, gång- och cykelvägar, bortschaktning av bullervall och byggande av nytt bullerplank, och iordningställande av nya kvarter inför kommande husbyggen.

Annons