Terminalen I Hamina

Terminalen i Hamina

Wibax förvärvar Baltic Tank

Piteå Piteåföretaget Wibax förvärvar 100 procent av aktierna i finska Baltic Tank Oy med terminaler längs den finska kusten och i Kunda, Estland.

Transaktionen är ett led i Wibax vision att bygga en ledande koncern inom kemikaliehantering och stärker Wibax position att erbjuda tjänster längs hela värdekedjan inom Norden.

- Förvärvet av Baltic Tank är en strategisk satsning i Wibax framtida tillväxt utanför Sveriges gränser. Baltic Tank är ett familjeägt bolag precis som Wibax, med starka värderingar som ligger i linje med våra egna och vi ser nu fram emot att välkomna in dem i Wibax-familjen, säger Jonas Wiklund, koncern vd för Wibax.

Transaktionen ska slutföras under September 2020.

Baltic TankOy har sitt säte i Åbo i Finland.

Wibax producerar, anpassar och levererar kemikalier och biooljor med kontroll på hela kedjan från producent till slutkund. Verksamheten består av försäljning, import, produktion, utveckling, service och underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska produkter och biooljor i bulk.

Annons