Jenny Hellman (1)

Jenny Hellman, vd för Luleå Business Region.

Krönika: Corona förtar inte våra styrkor

Krönika Våra styrkor är fortsatta styrkor, skriver Jenny Hellman, Luleå Business Region. Ett exempel är den satsning som Hybrit presenterade under måndagen.

Regionen är stark. Regionen är attraktiv. Vi har värden och tillgångar som få äger vilket skapar intresse och avtryck runt hela världen. Skog, natur, energi, kompetens, vinter och sommar – en fantastisk plats och region!

Corona-pausen sätter självklart sina begränsningar där framförallt besöksnäringen drabbas hårt, och Luleå och regionen har fler näringar där en påtvingad efterfrågeminskning sätter sina spår. Men värdena finns kvar. Styrkorna och intresset likaså och nya etableringar och investeringar prospekteras.

En av intressenterna är lite av en världskändis. Hybrit är företagsnamnet och med ambitionen att tillverka stål utan fossila avtryck har det inte bara tagit dem till möten på FNs huvudkontor i New York utan också till Norrbotten och Luleå. Bakom satsningen återfinns de för oss välkända spelarna SSAB, LKAB och Vattenfall och det kanske inte är så konstigt att vår region då också blir målpunkt för Hybrits tilltänkta framdrift.

Nu tar de ett steg närmare målet att 2025 ta anläggningen i drift och påbörjar utredningen som ska leda till val av plats. För Luleå är Hybrit mer än en industrilokalisering. Det är ett exempel och en bekräftelse på regionens styrkor och attraktivitet. Verksamheten, som nu går från pilot, till demo, till full skala kräver mycket energi. Vår tillgång till både grön och blå energi är avgörande för att, inte bara lyckas med test och uppskalning utan för att trygga investeringen här i Luleå. 

Men varför är då Hybrit så viktig för oss? På samma sätt som att corona drabbar oss alla, är klimatförändringarna något ingen kan blunda för. Med en stålindustri som genererar 7 procent av världens koldioxidutsläpp och 10 procent av Sveriges samlade utsläpp måste vi prioritera alla typer av initiativ som minskar våra globala utsläpp.

Det Hybrit gör och det vi kan erbjuda är kanske en vinnande riktning för Luleå och regionens fortsatta näringslivsutveckling. Att visa och bevisa att hållbarhet, klimat och näringsliv kan gå hand i hand och där vi som region inte bara skapar tillväxt utan också svarar mot utmaningar på den globala skalan. Den innovation som Hyrbrit nu implementerar kommer med säkerhet ge ringar på vattnet i andra satsningar som görs. Det kommer också sätta Luleå på kartan.

Om Sverige, som den nationella politiken säger, ska bli det första fossilfria landet i världen har Luleå och regionen mycket goda förutsättningar att driva utvecklingen framåt. Inte bara för att vi måste utan också för att vi har rätt förutsättningar, inte bara när det gäller råvaror, även genom den innovationskraft som finns hos företag och akademi. Och om Sverige samtidigt ska bli en permanent utställning för hållbara lösningar. Låt då utställningen vara här.

I osäkra tider där vägval och strategier på kort sikt är svåra att formulera är det kanske till det längre perspektivet vi bör förflytta oss och våra affärsmodeller. För på samma sätt som vi vet att coronakrisen kommer lägga sig vet vi att klimatfrågan lever kvar. Vi vet också att våra styrkor är fortsatta styrkor.

Jenny Hellman, vd Luleå Business Region

 

Annons