Carl Wangel

Carl Wangel, marknadschef på Luleå Business Region

Möjligheternas perspektiv – låt risk bli chans

Krönika Världen kommer inte vara sig lik efter Corona. Därför måste vi nu våga chansa, skriver Carl Wangel, marknadschef på Luleå Business Region.

Det är lätt att säga nej till det som är nytt, oprövat och annorlunda. Vi är vanemänniskor som ger oss själva trygghet genom rutiner och upprepning. Svårare är det att säga ja, att chansa och testa, även fast det inte ligger inom det beprövade.

I tider som dessa, då osäkerheten är stor och världen väntar på en vändning efter pandemin, är också försiktigheten stor. Det är förståeligt. Men det är kanske också farligt. Jag vågar med säkerhet säga att världen inte kommer vara sig lik efter Corona. Pandemin och det som händer efter den kommer att påverka beteenden, värderingar och behov. Att i en sådan situation poängtera risker framför chans och möjligheter är i sig en risk. Det är kanske också just nu, i väntans tid på vändningen, som vi måste anstränga oss lite extra och stega in i okänd terräng. Kanske är det där vi hittar det nya - idéerna, koncepten och affärsmodellerna som möter framtiden. Men det krävs energi och mod. Och ofta någon som går före, visar vägen och inspirerar.

Exemplen finns, på de som ställer om. De som testar och investerar i att bryta det som innan pandemin var så framgångsrikt och som nu till och med kanske har blivit en belastning. Det handlar inte om skrotade affärsmodeller utan om anpassning och utveckling. Det handlar om, det som vi i norra Sverige redan är så duktiga på, att testa. Demo och innovation. Besöksnäringen är också ett bra exempel. Ta Icehotel, Treehotel och Arctic Bath som några exempel på chanstagande och att genom platsens unika spets som utgångspunkt skapa storheter. De är idag varumärken som Sverige lyfter fram i första rummet på den internationella marknaden.

För att hitta det nya måste perspektivet chans värderas högre än risk. Vi måste tillåta små avstickare åt både höger och vänster. Vi kan börja med något litet, för att därefter utvärdera resultaten och stega vidare. Kanske visar det sig att ett visst spår var oframkomligt. Eller så hittade vi den där luckan som gör att vi kan fortsätta framåt och utvecklas ytterligare. En ny affär, ett nytt koncept en möjlighet att skala upp. En ny affärsidé och affärsmodell.

Men det finns mer att vinna på om vi chansar på en vandring i det ospårade. Att vänta och se och att hoppas på en snabb återgång till det ”normala” har jag svårt att se som en hållbar strategi. Vi vet för lite om pandemins verkliga omfattning och konsekvenser.  Det Sverige behöver och det näringslivet alltid har varit framgångsrika i är att agera agilt och innovativt och att anpassa sig till behov, förväntningar och omvärldens strömningar. Att börja chansa, om än i liten skala, är kanske ett måste för att inte bara vara först på bollen när den värsta krisen har lagt sig och BNP-tillväxten tar fart igen. Kanske är det också så att vi kan bli mer eller mindre tvingade till att ta nya vägar om krisen håller i sig länge. Även fast nöden sägs vara uppfinningsrikedomens moder känns det bättre att handla utifrån fri vilja och ett eget strategiskt val än när det sker med tvång.

I tider som dessa behövs initiativ och aktörer som visar vägen och berättar om sin möjlighetsvandring. Det behövs också fler som följer med. Då skapar vi en rörelse och resultat av nya lärdomar och innovationer och fler möjligheter. Vi behöver påminna oss själva om att chans är något annat än risk.

Carl Wangel 

Marknadschef på Luleå Business Region

Annons