Anna Edin

Anna Edin, marknadsområdeschef på Nordea i Luleå.

Almis bild av bankernas utlåning ifrågasätts

Luleå I onsdags publicerade Affärer i norr en artikel om en undersökning från Almi som visade att  bankernas utlåning till företag i Norrbotten minskat under andra kvartalet. Det är en bild som inte stämmer enligt Anna Edin, marknadsområdeschef på Nordea i Luleå.

- Jag känner inte igen den bild som speglas i undersökningen. Vi har ett starkt affärstryck och en god utlåning. Våra kundföretag påverkas liksom alla andra av Coronakrisen men generellt sett har många företag i Norrbotten hittills klarat sig väldigt bra, säger Anna Edin.

Enligt Anna Edin har många företag inom besöksnäringen fått problem och lagt varsel under våren. Men basnäringarna i Norrbotten har hittills klarat sig  bra och utgör en stabil grund för en stor del av näringslivet i länet.

De lån till företag som Nordea beviljat de senaste månaderna ligger i paritet med eller över de nivåer som beviljats tidigare och är inte heller kopplade till problem som orsakats av pandemin.

- Inflödet av förfrågningar har inte minskat. Det handlar om sunda affärer och investeringar utan koppling till coronapandemin, säger Anna Edin.

Almis undersökning utgjordes av intervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Undersökningen visade att 27 procent av bankkontoren minskat sin utlåning under andra kvartalet. Ett normalt år är det cirka 10 procent som minskar sin utlåning under samma tid. Andelen avslagna kreditförfrågningar hade ökat något. Enligt Almi gällde ungefär samma siffror i Norrbotten som för riket i helhet.