Niklas Jonsson

Niklas Jonsson, vd för Almi Nord

Bankernas utlåning minskar i Norrbotten

Luleå Ett av fyra bankkontor minskade sin utlåning till företag under andra kvartalet i år.

Det gäller för riket och samma gäller för utlåningen i Norrbotten, enligt en undersökning bland 150 bankkontorschefer som gjorts på uppdrag av Almi.

Undersökningen visar att 27 procent av bankkontoren minskat sin utlåning till företag under andra kvartalet. I motsvarande undersökning som gjorts de senaste åren har det varit runt 10 procent som minskat sin utlåning.

Jämfört med tidigare syns tydligt att det blivit svårare för företag att få lån. I Norrbotten uppger hälften av bankkontoren att det blivit svårare att få lån, vilket är något över riksgenomsnittet. Andelen avslagna kreditförfrågningar till företag har också ökat något jämfört med föregående kvartal.

Däremot har Almis egen utlåning till företag ökat till en nivå som ligger över det dubbla jämfört med normalläget. Bakom ökningen ligger det nya Brygglånet som lanserades i slutet på mars.

- Det är många företag som har vänt sig till Almi under den här perioden. Både för rådgivning och finansiering. Hur lång krisen kommer vara är det ännu ingen som vet så vikten av att ställa om sin verksamhet är vital för att överbrygga krisen. När vi börjar se en avmattning av krisen kommer nästa fas där det är fråga om en hållbar återuppbyggnad för många företag, säger Niklas Jonsson vd för Almi Nord.