Gersen

Fastigheten Gersen 2 som Galären förvärvat.

Galären köper fastighet i centrala Luleå

Luleå Galären köper bostadsfastigheten Gersen 2 i korsningen Kungsgatan och Sandviksgatan.

Huset är byggt 1933 och byggnaden är i dåligt skick varför Glären ska ansöka om rivningslov.

– Vi är glada att kunna öka vårt bestånd med ytterligare en fastighet i centrala Luleå. Läget på tomten är mycket bra och vi äger sedan tidigare övriga fastigheter i samma kvarter. Den befintliga byggnaden är dessvärre mögelangripen och otjänlig att bo i. Två olika konsultföretag har gjort bedömningen att fastigheten inte går att rädda, därför kommer vi börja med att riva byggnaden så snart vi erhållit rivningslov, säger Gunnar Tåhlin, vd för Galären.

Galären vill utveckla fastigheten tillsammans med fastigheten intill, i kvarteret Gersen, som Galären redan äger.

Säljare av fastigheten är Bostadsrättsföreningen Gersen 2 som är i likvidation. Galären tillträder i augusti.

Annons