Helena Karlberg

Helena Karlberg invald i styrelsen för SVID.

Helena Karlberg till styrelsen i SVID

Luleå Helena Karlberg, tidigare vd för Piteå Science Park, har valts in i styrelsen för Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID. 

Helena Karlberg har tidigare varit ordförande för Intressentföreningen för SVID och också varit anställd på SVID som ansvarig för design och destination. Nu driver hon eget företag inom området designdriven platsinnovation och digitala konferenser och möten.

- Idag, inte minst under denna Corona-tid, finns det ett stort behov av design runt om bland landets företag, offentliga verksamheter och organisationer. Rapporter världen över visar på starka resultat för de som använder design på ett medvetet och strategiskt sätt och det är något jag vill ska komma till gagn för hela landet inte minst här i norr, säger Helena Karlberg.

I styrelsen för SVID ersätter hon Darja Isaksson (från Piteå) som lämnade sitt uppdrag efter att ha blivit generaldirektör för Vinnova.

SVID, som stiftades 1989 av Svensk Form, Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och Tillväxtverket, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Syftet är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att inspirera företag och organisationer att använda design som förhållningssätt och process i sitt utvecklingsarbete.

Annons